MASS GI 7, 7000 VA/32A

26.275,00 kr

Marknadens minsta (5,5kg)

Skyddar mot galvanisk korrosion

Kompakt design

Automatisk Soft Start

Inspänning från från 90 till 230 V

Hög verkningsgrad, minimal värmealstring