BattMan PRO batteritank mätare

2.695,00 kr

Full avläsning av batteribanken

Visar urladdning/laddning i realtid

Visar aktuell spänning

Potentialfri larmkontakt

500 A-Shunt som standard

%beräkning av batteribanken

lagar full historik